Všeobecné podmínky

Poskytování služeb ubytování


1. Způsob objednání a úhrady pobytu


a. Pobyt je možné objednat písemně e-mailem (telefonicky pouze 1-5 dnů před nástupem na pobyt).
b. Při objednání uvede klient své jméno, číslo telefonu, termín pobytu, počet osob (dospělí+děti) a požadovanou stravu.
c. Potvrzení objednávky je provedeno písemně e-mailem.
d. Po potvrzení objednávky je klient povinen uhradit zálohu, a to ve výši 50% z celkové ceny za pobyt. Rezervace je platná až po zaplacení zálohy.
e.Tato záloha je nevratná. V případě závažných rodinných a zdravotních situací má klient možnost si termín přeložit na jiný mimo hlavní zimní a letní sezónu.
f. Doplatek do výše 100% ceny za pobyt je klient povinen uhradit nejpozději v den nástupu na pobyt.

2. Storno podmínky

a. Pokud klient zruší pobyt, je povinen zaplatit storno poplatky ve výši:
100% celkové částky pobytu při zrušení objednávky v den nástupu nebo průběhu pobytu (předčasný odjezd).
b. V případě, že klient za sebe zajistí náhradu, storno poplatky nehradí.


3. Pojištění pobytu

a. Za úrazy, poškození i zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě), za odcizení zavazadel po dobu rekreačního pobytu, stejně jako za škody způsobené přírodními živly či katastrofami a za škody s těmito událostmi spojené ubytovatel neodpovídá.
b. Doporučujeme před odjezdem uzavřít vhodné cestovní pojištění nebo připojištění (pojištění storna).

4. Závěrečné ustanovení

a. Tyto všeobecné podmínky nabývají účinnosti od 1.1.2020

V Karlově pod Pradědem 1.1.2020 Mgr. Romana Šimková

Kontaktní formulář

Adresa:

 
Penzion Pohádka
Karlov pod Pradědem č.p. 92
793 36 Malá Morávka
 
Mobil:  420 724 544 306 - rezervace
 
E-mail: [email protected]
 
 
321 Creative Crew