Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky

Poskytování služeb ubytování

1. Způsob objednání a úhrady pobytu

a. Pobyt je možné objednat písemně e-mailem(telefonicky pouze 1-5 dnů před nástupem na pobyt).
b. Při objednání uvede klient své jméno, číslo telefonu, termín pobytu, počet osob (dospělí+děti) a požadovanou stravu.
c. Potvrzení objednávky je provedeno písemně e-mailem.
d. Po potvrzení objednávky je klient povinen uhradit zálohu, a to ve výši 50 % z celkové ceny za pobyt. Rezervace je platná až po zaplacení zálohy. 
e. Doplatek do výše 100 % ceny za pobyt je klient povinen uhradit nejpozději v den nástupu na pobyt.


2. Storno podmínky
a. Pokud klient zruší pobyt, je povinen zaplatit storno poplatky ve výši:
50 % celkové cenypři zrušení pobytu 60 - 1 denpřed nástupem na pobyt
100 % celkové částkypobytu při zrušení objednávky v den nástupunebo průběhu pobytu (předčasný odjezd).

b. V případě, že klient za sebe zajistí náhradu, storno poplatky nehradí.


3. Pojištění pobytu

a. Za úrazy, poškození i zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě), za odcizení zavazadel po dobu rekreačního pobytu, stejně jako za škody způsobené přírodními živly či katastrofami a za škody s těmito událostmi spojené ubytovatel neodpovídá.


b. Doporučujeme před odjezdem uzavřít vhodné cestovní pojištění nebo připojištění. 
c. Pojištění storna – Klienti mají možnost  sjednat pojistku  při objednání pobytu. 
V tomto případě uhradí klient celou částku za pobyt + cenu za pojištění - formou faktury.


4. Závěrečné ustanovení

a. Tyto všeobecné podmínky nabývají účinnosti od 1. 1. 2020


V Karlově pod Pradědem  1. 1. 2020  

Mgr. Romana Šimková