Všeobecné podmínky

Poskytování služeb ubytování


1. Způsob objednání a úhrady pobytu

a. Pobyt je možné objednat písemně (poštou nebo e-mailem) a telefonicky.
b. Při objednání uvede klient své jméno, číslo telefonu, termín pobytu, počet osob (dospělí+děti).
c. Potvrzení objednávky je provedeno písemně (poštou nebo e-mailem) nebo telefonicky.
d. Po potvrzení objednávky je klient povinen uhradit zálohu, a to ve výši 50% z celkové ceny za pobyt. Zálohu je klient povinen uhradit nejpozději do doby 2 měsíců před nástupem na pobyt. Pokud tak klient neučiní, pobyt nebude rezervován.
e. Pokud klient objednává pobyt v kratší lhůtě než 2 měsíce před nástupem, je povinen uhradit zálohu nejpozději do 5 dnů od potvrzení termínu.
f. Doplatek do výše 100% ceny za pobyt je klient povinen uhradit nejpozději v den nástupu na pobyt.

2. Storno podmínky

a. Pokud klient zruší pobyt, je povinen zaplatit storno poplatky ve výši:
I. 10% z celkové ceny pobytu při zrušení objednávky 42 – 35 dnů před nástupem.
II. 30% z celkové ceny pobytu při zrušení objednávky 35 – 14 dnů před nástupem
III. 50% z celkové ceny pobytu při zrušení objednávky 14 – 1 den před nástupem
IV. 100% celkové částky pobytu při zrušení objednávky v den nástupu nebo průběhu pobytu.
b. V případě, že klient za sebe zajistí náhradu, storno poplatky nehradí.


3. Pojištění pobytu

a. Za úrazy, poškození i zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě), za odcizení zavazadel po dobu rekreačního pobytu, stejně jako za škody způsobené přírodními živly či katastrofami a za škody s těmito událostmi spojené ubytovatel neodpovídá.
b. Doporučujeme před odjezdem uzavřít vhodné cestovní pojištění nebo připojištění.


4. Závěrečné ustanovení

a. Tyto všeobecné podmínky nabývají účinnosti od 1.1.2011

Kontaktní formulář

Adresa:

 
Penzion Pohádka
Karlov pod Pradědem č.p. 92
793 36 Malá Morávka
 
Mobil:  420 724 544 306 - rezervace
 
E-mail: [email protected]
 
 
321 Creative Crew